Endodoncja mikroskopowa

Endodoncja mikroskopowa

Leczenie kanałowe pod mikroskopem

  • Opracowanie kanałów z użyciem mikroskopu, mikrosilnika endodontycznego, endometru, ultradźwięków
  • Wypełnianie kanałów gorącą gutaperką
  • Usuwanie złamanych narzędzi
  • Zamykanie perforacji
  • Usuwanie zębiniaków
  • Udrażnianie zobliterowanych kanałów
  • Lokalizowanie ujść kanałów
  • Usuwanie starych wkładów

Leczenie endodontyczne pod mikroskopem