Implantologia

Implantologia

Implanty stomatologiczne

  • Implanty
  • Podnoszenie dna zatoki szczękowej
  • Sterowana regeneracja kości

Wszczepienie implantu