Protetyka

Protetyka stomatologiczna

 • Wizualizacje prac
 • Korony porcelanowe na stopie CrCo
 • Korony porcelanowe na złocie
 • Korony pełnoceramiczne
 • Korony kompozytowe
 • Endokorony
 • Licówka pełnoceramiczna
 • Licówka „non-prep” bez preparacji
 • Nakład kompozytowy (onlay/overlay)
 • Nakład ceramiczny (onlay/overlay)
 • Wkłady koronowo-korzeniowe na stopie CrCo
 • Wkłady z włókna szklanego
 • Mosty porcelanowe na stopie Cr-Co
 • Mosty porcelanowe na złocie
 • Mosty pełnoceramiczne
 • Mosty adhezyjne

Protezy:

 • całkowite osiadające
 • częściowe
 • overdenture
 • szkieletowe
 • bezklamrowe
 • elastyczne
 • naprawa protez
 • podścielanie protez
 • szyny relaksacyjne w artykulacji